NSP 2011, czyli “Spisz się sam!”

Do tej pory podstawową metodą przeprowadzania spisów ludności i mieszkań w Polsce był bezpośredni wywiad rachmistrza z osobą spisywaną, tymczasem NSP 2011 będzie realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej. Początkowo GUS zbierze szczegółowe informacje o każdym Polaku od ministrów finansów, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, prezesów ZUS, KRUS, NFZ i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Samorządy mają ujawnić, kto mieszka na ich terenie, kto bierze zasiłek, płaci alimenty; urzędy pracy – kto jej nie ma i poszukuje. Zebrane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do przeprowadzenia tzw. samospisu, czyli spisu powszechnego z wykorzystaniem internetu. O co chodzi?

W planowanym spisie nie przewiduje się użycia formularzy papierowych. Zostaną one zastąpione formularzami elektronicznymi. Dane w pierwszej kolejności zostaną pozyskane ze źródeł administracyjnych (jak to zostało wspomniane powyżej), a następnie uzupełnione o informacje uzyskane od respondentów następującymi metodami: poprzez samopis internetowy (zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych), poprzez wywiad telefoniczny (tzw. CATI, czyli wspomagany programem komputerowym wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego), oraz poprzez bezpośredni wywiad rachmistrza spisowego z respondentem (tzw. CAPI, czyli wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego).

Osoby objęte spisem, w trakcie logowania do systemu informatycznego GUS (www.spis.gov.pl), otrzymają informację, który rodzaj formularza elektronicznego powinny wypełnić. Będzie to formularz elektroniczny dla danego mieszkania z wypełnionymi częściowo danymi (na podstawie danych ze źródeł administracyjnych). W trakcie spisu będą wykorzystywane wyłącznie formularze elektroniczne w wersji on-line (częściowo wypełnione) oraz w wersji off-line (tzw. „czyste“, czyli niewypełnione formularze) dostępne na stronie internetowej GUS. Aplikację można zainstalować na własnym komputerze. Następnie, wypełniony samodzielnie formularz, może zostać przesłany z dowolnego miejsca drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną na wskazany w programie adres Do każdego rodzaju formularza dołączona będzie szczegółowa instrukcja, jak należy postępować w trakcie samopisu oraz w jaki sposób należy przesłać dane.

Samospis internetowy rozpoczyna się od pierwszego dnia spisu próbnego tj. od dnia 1 kwietnia i potrwa do 16 maja 2010 r. Spis jest imienny! Pozyskane w spisie dane zostaną wykorzystane do budowy mega bazy danych PESEL2.

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/6530_PLK_HTML.htm

Notatka uzasadniająca potrzebę spisu ludności i mieszkań, GUS, marzec 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: