Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) w sprawie projektu PESEL 2

Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), zainteresował się projektem PESEL2. W lutym 2008 r. Janusz Kochanowski zwrócił się m.in. do ministra Grzegorza Schetyny o udzielenie informacji na temat szczegółowej koncepcji systemu PESEL 2, w tym funkcji, jaką w zamiarach MSWiA ma spełniać projektowany system. RPO pisał m.in. (patrz poniżej: list RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji):

„Zgodnie z przepisem art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Co za tym idzie, organy władzy publicznej nie mogą w sposób dowolny ustalać zasobu informacji, jakie mają zamiar gromadzić na temat obywateli. Tymczasem, z wyłaniającego się obrazu systemu PESEL 2 można wnioskować, że planowany zakres danych osobowych gromadzonych w systemie jest niezwykle szeroki. Z informacji uzyskanych przeze mnie do chwili obecnej nie wynika w sposób precyzyjny, do jakich celów mają służyć konkretne dane ujawnione w projektowanym systemie. Z informacji uzyskanych przeze mnie do chwili obecnej nie wynika w sposób precyzyjny, do jakich celów mają służyć konkretne dane ujawnione w projektowanym systemie. Ponadto, z uwagi na zagrożenia, jakie wiążą się z tak szerokim zbiorem danych osobowych, zawierającym m.in. tzw. dane wrażliwe, a także mając na uwadze ostatnie przykre doświadczenia na tym polu m.in. Wielkiej Brytanii, szczególnie istotne wydaje się być pytanie o bezpieczeństwo danych w obrębie systemu PESEL 2“.

Udzielając rzecznikowi odpowiedzi, podsekretarz stanu w MSWiA Witold Dróżdż zapewnił (patrz poniżej: RPO do GIODO), że PESEL2 będzie zawierał wyłącznie dane w zakresie dotychczasowego zasobu PESEL i nie planuje się gromadzenia danych dotyczących, m.in.: wysokości zarobków, wysokości podatków, miejsca leczenia i jego powodów oraz liczby mandatów za złe parkowanie. W systemie mają nie być zamieszczane informacje o fakcie zalegania ze składkami ZUS, statusie rozliczeń z urzędem skarbowym, kontach bankowych i statusie stosunków obywatela z policją.

Jednocześnie potwierdził, że Projekt pl.ID stanowi kontynuację działań rozpoczętych w ramach PESEL2 i jest drugim etapem Programu PESEL2. Choć oficjalnie Projekt PESEL2 został zakończony w listopadzie 2008 roku, jego kluczowy składnik dotyczący Rejestru Identyfikacji Obywateli jest realizowany w ramach wprowadzania elektronicznego dowodu osobistego.

List RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do pobrania tutaj —> RPO o PESEL 2

Rzecznik Praw Obywatelskich kierował swe pismo również do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) —> RPO do GIODO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: