Policyjna instrukcja dot. współpracy granicznej państw UE

Policyjna Grupa Robocza przyjęła 14. grudnia w Brukseli wspólną Instrukcję dot. współpracy granicznej. Instrukcja zawiera informacje i wytyczne dotyczące poszczególnych operacji na unijnych granicach. Dotyczy to zwłaszcza współpracy między służbami policyjnymi poszczególnych państw członkowskich wynikającej m.in. z Konwencji Schengen, czy Traktatu z Prüm.

“Manual on cross-border operations” do pobrania tutaj —> Manual on cross-border operations

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: