GUS – ingerencja w sferę prywatności

Planowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) na 2011 rok Spis Powszechny od samego początku budzi kontrowersje i sprzeciw. Jak podkreśla m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, szczególne wątpliwości budzi zamiar gromadzenia danych dotyczących wyznania, niepełnosprawności, pozostawania w związku nieformalnym, czy planów prokreacyjnych. Już w 2008 roku z zapytaniem o stanowisko w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołując się na Konstytucję RP stanowiącą, iż władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Każdemu przysługuje też prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.

Tymczasem 15 grudnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła, przedłożony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, uzgodniony z GIODO, projekt ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym (NSP) ludności i mieszkań w 2011 roku. Rzecznik zwraca uwagę, że zgodnie z tym projektem, w Spisie Powszechnym zbierane będą dane dotyczące: stanu i charakterystyki demograficznej ludności, edukacji, aktywności ekonomicznej osób, dojazdu do pracy, źródła utrzymania, niepełnosprawności, obywatelstwa, migracji wewnętrznych i zewnętrznych, narodowości i języka oraz mniejszości narodowych i etnicznych, gospodarstw domowych i rodzin, stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki). Przyjęto przy tym zasadę jak najszerszego wykorzystania systemów informacyjnych administracji publicznej. W załącznikach do projektu ustawy określono wykaz tematów i danych zbieranych w spisie wyłącznie na potrzeby krajowe oraz wykaz podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji prezesowi GUS. Określono w nich ponadto zakres danych oraz terminy ich przekazywania.

Zdaniem Rzecznika, w świetle przedłożonego projektu, GUS dysponować będzie „megabazą” danych, gromadzonych w sposób umożliwiający personalizację (z wykorzystaniem numeru PESEL). RPO uważą, że z punktu widzenia ochrony praw obywateli może to budzić wątpliwości, zwłaszcza w sytuacji gromadzenia również danych dotyczących wyznania, niepełnosprawności, pozostawania w związku nieformalnym, czy planów prokreacyjnych. Ankietowany nie będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na takie pytania, ale należy zastanowić się czy “dobro publiczne” uzasadnia w tym przypadku tak daleką ingerencję w sferę prywatności.

Źródło: http://lex.pl/?cmd=artykul,3216

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: