Straż Graniczna korzysta z systemu kontroli biometrycznej firmy Pentacomp

Podpisując układ z Schengen znoszący kontrole graniczne między jego sygnatariuszami, Polska zobowiązała się do wdrożenia systemu kontroli osób przekraczających część zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (co poza terminalami lotniczymi i portami oznacza granice z Rosją, Ukrainą i Białorusią). Firma Pentacomp Systemy Informatyczne* dostarczyła Straży Granicznej opracowany samodzielnie system kontroli biometrycznej i rejestracji osób.

Jak czytamy w zamieszczonym na stronie internetowej firmy komunikacie: “Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. zrealizował projekt polegający na dostarczeniu 25 kompletnych stanowisk do elektronicznego daktyloskopowania dla jednostek Straży Granicznej RP. Stanowiska zlokalizowane na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej wspomagają funkcjonariuszy Straży Granicznej w bieżącej pracy i realizacji zadań związanych z rejestracją i identyfikacją osób. Wartość kontraktu wynosi 1,8 mln zł brutto.”

W ramach realizacji projektu Pentacomp dostarczył całość sprzętu komputerowego i specjalistycznego, w szczególności elektroniczne skanery linii papilarnych (ang. live scanner) Cross Match L SCAN 500P i wdrożył autorskie oprogramowanie PentaFES – do rejestracji danych identyfikacyjnych osób, zapewnił integrację oprogramowania PentaFES z centralnym systemem uwierzytelnienia i autoryzacji Komendy Głównej Straży Granicznej – w oparciu o certyfikaty elektroniczne i karty mikroprocesorowe, oraz z systemem wymiany danych daktyloskopijnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

Opracowany przez Pentacomp system PentaFES elektronicznie rejestruje dane identyfikacyjne osób, obejmujące dane osobowe, odciski palców i dłoni oraz fotografie. System przesyła dane do rejestrów centralnych, w szczególności do systemów klasy AFIS (automatycznej identyfikacji odcisków palców).

Oprócz dostarczenia sprzętu oraz oprogramowania, firma Pentacomp przeprowadziła szkolenia dla 50 operatorów stanowisk oraz wykonała instalację i konfigurację stanowisk w miejscach docelowej eksploatacji na terenie całego kraju.

Rejestracja i identyfikacja osób dokonywana przez Straż Graniczną wynika z uczestnictwa Polski w Układzie z Schengen oraz z założeń traktatu z Prüm dotyczącego zacieśnienia współpracy transgranicznej w zakresie “zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej”. Na podstawie porozumienia ministrów spraw wewnętrznych państw UE policje wszystkich krajów Unii tworzą bazę wymiany danych na temat DNA oraz cyfrowych zapisów odcisków palców, gwarantując przy tym wzajemny dostęp do informacji o samochodach, danych personalnych osób podejrzanych itp. Obecnie w Polsce sprawdzenie tożsamości podejrzanego obcokrajowca trwa nawet do kilku dni – po powstaniu kompletnego systemu czas ten skróci się do zaledwie kilku minut.

* Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. jest od 1995 roku “polskim dostawcą rozwiązań informatycznych wspierających duże i średniej wielkości firmy i instytucje państwowe”. Do grona klientów Pentacompu należą m. in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Polska Telefonia Cyfrowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Grupa Kapitałowa PZU, NETIA S.A.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: