PL.ID, czyli biometryczne dowody osobiste

Pierwsze biometryczne dowody osobiste maja być wydane w 4. kwartale 2010 r. Ma to związek z końcem 10-letniej ważności pierwszych plastikowych dowodów osobistych, które rozpoczęto wydawać w 2001 r. Jest to projekt Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA związany z takimi programami jak podpis elektroniczny, PESEL2, czy pl.ID. Na stronie CIP czytamy: “Strategicznym celem projektu jest wdrożenie elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora publicznego, zgodnego z unijnymi koncepcjami narodowego dokumentu identyfikacyjnego (eID).” W założeniu MSWiA ma to wyeliminować wielość zaświadczeń, poświadczeń, wypisów i odpisów, gdyż wiele formalności urzędowych drogą internetową będzie można załatwić poza godzinami pracy danego urzędu. Przepływ wszelkich informacji ma być niemal natychmiastowy i “nieodczuwalny” dla obywatela (np. sprawy meldunkowe lub związane z Urzędem Stanu Cywilnego). Jednak oznacza to pełną kontrolę nad obywatelem. Nie było jeszcze tak obszernej i szczegółowej bazy danych osobowych – jeden elektroniczny dokument ma wystarczyć do identyfikacji właściciela,  “umożliwiać mu działalność administracyjno-gospodarczą i głosowania.”
 • “Identyfikacja, weryfikacja i uwierzytelnienie tożsamości obywatela w oparciu o nowy dokument tożsamości w  systemach informatycznych jednostek sektora publicznego (administracja publiczna, ochrona zdrowia itp.),
 • Integracja rejestrów państwowych mająca zapewnić skuteczny przepływ informacji pomiędzy rejestrami oraz systemami informacyjnymi różnych podmiotów publicznych, a także uspójnienie danych dotyczących obywatela wraz z informacjami o jego dokumentach, które gromadzone są w rejestrach państwowych (m.in. PESEL, NIP, CEPiK, OEWiUDO, CEWiUP),
 • Usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez przebudowę, standaryzację i integrację procesów wewnątrz administracji – przeprojektowanie wewnętrznych procesów administracyjnych w oparciu o systemy informacyjne,
 • Zwiększenie dostępności usług elektronicznych i wolumenu zasobów informacyjnych administracji publicznej. Usprawnienie to dotyczyć będzie m.in. kwestii uproszczenia procedur administracyjnych dla przedsiębiorców i obywateli poprzez zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów w zakresie potwierdzania danych osobowych oraz stanu cywilnego.”
Elektroniczny dowód osobisty – wzbogacony o mikroprocesor – zawierać będzie elektroniczny podpis (równoważny z podpisem tradycyjnym w kontaktach z urzędem), który ma służyć uwierzytelnieniu osoby w kontaktach z administracją.  Jednocześnie MSWiA podaje iż: “elektroniczny dowód osobisty będzie spełniał także funkcję ‘klucza’ umożliwiającego dostęp do znajdujących się w rejestrach państwowych danych dotyczących obywatela.” Oznacza to dostęp do pełnych, kompletnych danych o danej osobie instytucji i organów podległych MSWiA, bądź bezpośrednio na ich polecenie. Dlatego też projekt CIP zakłada docelową wymianę dokumentów między poszczególnymi urzędami.
Zakładane korzyści projektu pl.ID dla administracji państwa to: “stworzenie jednego systemu poświadczania tożsamości obywatela, który może być wykorzystywany w różnych systemach e-Administracji”. Biometryczny dowód osobisty ma m.in. umożliwić bezpośredni dostęp do bazy danych o stanie zdrowia (NFZ) – będzie zawierał grupę krwi, grupę inwalidztwa, brak zgody na transplantację itp. Wszystko to prowadzi jednak do  niemal całkowitej kontroli obywateli. W przyszłości planuje się wprowadzenie więcej cech biometrycznych obywatela – jeśli zajdzie taka potrzeba, w co MSWiA nie wątpi. Bowiem, jedną z korzyści dla administracji publicznej wynikającej z wprowadzenia w Polsce pl.ID ma być: “uzyskanie możliwości wykorzystania nośnika jakim jest mikroprocesor w dowodzie do umieszczenia  w przyszłości dodatkowych danych, np. biometrycznych, w przypadku zmiany standardu wymagań unijnych w tym zakresie”. Wielki Brat czuwa…
Całkowita wartość projektu wynosi 370 mln PLN brutto, z czego:
 • 85%  to środki pochodzące z dofinansowania UE – 7 oś Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • 15% – stanowią środki pochodzące z budżetu Państwa.
Wychodzi więc na to, że sami obywatele sfinansują funkcjonowanie nowego aparatu inwigilacji…zwłaszcza, że w implementacji projektu pomaga Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
A oto jak przedstawia się harmonogram projektu pl.ID:
 • IVQ 2009 – opracowanie wzoru nowego dowodu osobistego
 • IIIQ 2010 – zakończenie przekształcania infrastruktury w gminach
 • IIIQ 2010 – zakończenie prac nad uspójnieniem systemów ewidencji PESEL i OEWiUDO
 • IVQ 2010 – gotowość do wydawania dowodów według nowego standardu
 • od 2011 – wydawanie e-dowodów oraz uruchomienie usług uwierzytelniania obywateli
 • IIIQ 2013 – zakończenie informatyzacji Urzędów Stanu Cywilnego.

Wygląda więc na to, że już niedługo zostaniemy poddani wszechogarniającej kontroli ze strony państwa i podległych mu urzędników…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: