Biometria – co to jest?

Wyróżnia się dwa główne aspekty biometrii:

1. Biometrię fizyczno – biologiczną, która przy identyfikacji i weryfikacji osób posługuje się ich fizyczno – biologicznymi cechami i właściwościami

 • Linie papilarne
 • Geometria dłoni,
 • Kształt twarzy,
 • Cechy tęczówki,
 • Cechy siatkówki,
 • Geometria ucha
 • Geometria stopy.

2. Biometrię behawioralną, która przy identyfikacji i weryfikacji osób posługuje się specyficznymi cechami i właściwościami ich zachowania.

 • Parametry głosu,
 • Wzór podpisu,
 • Dynamika i sposób naciskania klawiszy.

Obecnie metodami biometrycznymi posługuje się (bądź wprowadza) MSWiA. Techniki biometryczne mają bądź służą Ministerstwu do :

 • identyfikowania, czyli porównywania wszystkich z wymienionych cech (zarówno fizyczno – biologicznych, jak i behawioralnych). Dla przykładu chodzi tutaj o porównanie jednego konkretnego odcisku palca ze wszystkimi wzorami biometrycznymi dostępnymi w bazie danych (do której dostęp mają wyznaczone służby m.in.policja),
 • weryfikowania tych cech, a zatem albo autoryzowania, albo odrzucania. Dla przykładu pozytywna identyfikacja jednego konkretnego odcisku palca z jednym z dostępnych w bazie danych prowadzi do autoryzacji, zaś w przypadku negatywnej identyfikacji mamy do czynienia z odrzuceniem (tak identyfikuje się m.in. imigrantów w krajach UE – odciski palców sprawdza się w ogólnej bazie danych EURODAC i w razie negatywnej autoryzacji deportuje się osobę przebywającą “nielegalnie” na obszarze Wspólnoty).

Zagadnienie umieszczania identyfikatorów biometrycznych w dokumentach uregulowane jest obecnie w następujących aktach prawa wspólnotowego:

 1. Rozporządzenie Rady WE 15139/04 w sprawie standardów zabezpieczeń i identyfikatorów biometrycznych w paszportach obywateli Unii Europejskiej;
 2. Projekt Rozporządzenia Rady zmieniający Rozporządzenie WE 1683/95 ustanawiające jednolity format wiz;
 3. Projekt Rozporządzenia Rady zmieniający Rozporządzenie WE 1030/2002 ustanawiające jednolity format pozwoleń na pobyt dla obywateli krajów trzecich.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: